KONTAKT

telefon:  693 609 269 lub 607 620 905
email:    biuro@limpio.net.pl

 

L I M P I O  Małgorzata Kucharska
Brzeźnica, ul.Jasna 6
39-206 Pustków Osiedle
 
NIP:  8722137391
REGON: 180963492
 
Konto bankowe do rozliczeń:

Alior Bank: 75 2490 0005 0000 4000 3496 8258